EFTse.dinstudio.se

EFT (Emotional Freedom Technique) Attraktionslagen (Law of Attraction)

 

Energipsykologi för verklig förändring inom hälsa, personlig utveckling och sport

 

Energipsykologin revolutionerar vår förståelse av hur man skapar hälsa och välmående. Metoderna ger verklig och bestående förändring. Snabbare och effektivare än vad vi tidigare trodde var möjligt. Energipsykologi kallas även för meridian energi terapi.

Rekommenderat av mig!!! (använder mig själv av detta, dagligen!!)

 

Får jag fråga dig en sak?

 Om du hade chansen att ta 6 minuter om dagen och investera dem i något som totalt ändrade ditt liv till det bättre – gav dig god hälsa, ekonomi, framgång, gav dig total frihet att göra vad du ville de resterande 1,434 minuterna per dag, vad skulle du vara beredd att göra? Kanske springa eller promenera en mil, eller kanske stå ute i extrema väderförhållanden eller hur vore det att prata med den person du allra minst uppskattar i denna värld…Vad vore du beredd att göra?

 

Klicka på länken
för mer information

https://sixminutes.infusionsoft.
com/go/SM2SOP/595445
 
Change Your Life! Find Out How.

Jag rekommenderar

Nu finns EFT boken på svenska

2010-10-08

Jag rekommenderar varmt alla som är intresserade av EFT att köpa Ann Sofie och Kjell Forsbergs  bok: 

EFT

Emotional Freedom Techniques
Metoden som gör skillnad

http://www.centerforenergipsykologi.se/eft-boken/index.htm

 

 

Vill du också ha framgång i din verksamhet? Bob Proctor från "The Secret" har coachat tusentals  personer, som har förstått atttraktionlslagen och hemligheten bakom finansiell framgång.  Se video här

hthttps://sixminutes.infusionsoft.com
/go/SM2SOP/595445

Vad är energipsykologi?

Namnet Energipsykologi kommer från en amerikansk psykolog ( Fred Gallo) som ville ha ett samlingsnamn på flera olika tekniker . Tekniker där man jobbar med att förändra negativa trosföreställningar, känslor, tankemönster osv. I England kallas det i stället för MET (Meridian Energy Therapies). Metoderna går ut på att balansera kroppens nerv- och energisystem, och därigenom förändrar man informationen man gått och burit inom sig på en medveten men framförallt undermedveten nivå. Metoderna inkluderar hjärnbalanseringstekniker från Kinesiologin och knackningar på meridiansystemet från akupressuren.

Lite om teknikerna ...

EFT (Emotional Freedom Techniques) utvecklades ursprungligen från en gren ur den mentala Kinesiologin och metoden TFT (Thought Field Therapy). EFT är en förenkling av TFT, men ger till synes lika kraftfulla resultat på grund av dess stora fokus på den psykologiska biten. Denna metod, som är en syntes av västerländsk psykologi och österländsk akupressur - ibland kallad fokuserad akupressur - har rönt stor framgång inom många olika kretsar i framförallt USA och England. Där arbetar yrkeskategorier som till exempel psykologer, läkare och terapeuter med denna högverksamma metod för att lindra och ta bort emotionella störningar med dess relaterade problem. EFT räknas till de förhållandevis nya tekniker som går under samlingsnamnen Energy Psychology (USA) eller Meridian Energy Therapies (England).

Energipsykologierna och framförallt EFT har, sedan dess introduktion i början av 1990-talet, formligen exploderat och skapat många entusiastiska anhängare, vilket den amerikanska huvudsiten bär vittnesbörd om, med tusentals rapporter om förbättringar och lindranden av en mängd olika tillstånd och besvär -emotionella/mentala såväl som fysiska förbättringar.

 

Amerikanen, och grundaren av EFT metoden, Gary Craig har i ett 100-tal videoserier behandlat en rad olika tillstånd med förbluffande resultat (i jämförelse med många konventionella metoder inom psykologi och terapi). Se filmen som beskriver mer om EFT (svensk text)  HÄR

 

 Behandling ...

Jag använder Energipsykologi för coachning och förändring av negativa beteenden och problem som exempelvis:

- Fobier

- Trauman

- Ångest, ilska

- Rädsla, oro, chock

- Begränsande och hindrande föreställningar

- Livsproblem och målformuleringar

- Förbättrad prestation/välmående inom alla områden t ex sport, hälsa, karriär, yrkesliv, familj etc.

 

Energipsykologi är till sin karaktär ett öppet system som tillåter utveckling och förändring på en grundläggande tankemässig (medveten) och beteendemässig (undermedveten) nivå, varför metoderna kan användas inom princip alla områden där förbättrad prestation/ökat välmående är önskvärd.

Varför/Hur fungerar det?

Det kraftfulla resultat som man ofta når med dessa tekniker har att göra med att man jobbar med kroppens reaktioner - dvs. undermedvetna processer/icke-deklarativa minnet - som inte alltid är tillgängliga på en medveten nivå. När man aktiverar ett laddat minne sker också en rad fysiologiska processer i kroppen, såsom förändring i andningsfrekvens, muskeltonus osv. som man med hjälp av dessa tekniker bearbetar. På så sätt normaliserar man kroppens reaktioner i förhållande till minnet/problemet; och därmed sker förmodligen också en ny association i hjärnan som inte längre associerar minnet till plågsamma/jobbiga känslor. Man kan också arbeta med en Choices Method, där man medvetet går in och "omredigerar" minnet till hur man skulle velat att det var i stället.

Vilka är fördelarna med dessa tekniker?

Grundprocessen är enkel och lättförståelig. 
Man behöver inte kämpa i motvind när förändringar skett på en undermedveten nivå; det som tidigare upplevdes som jobbigt kanske man inte längre lägger märke till, eller så tycker man inte att det var så märkvärdigt. 
Teknikerna kan - efter att man lärt sig dem - användas hemma som stöd mellan behandlingar eller som självhjälpsteknik. 
Man behöver inte genomlida sina jobbiga fysiska trauman eller känslor för att nå resultat. 
Att utöva dessa tekniker är att bli mer kroppsmedveten. Ett barn använder till skillnad från många vuxna hela tiden sin kropp för att uttrycka sig - men har inte den vuxnes medvetenhet. Integrationen mellan kropp och medvetande skapar kroppsmedvetenhet = bättre självkännedom/hälsa. 
Självhjälpsteknikerna har en balanserande inverkan på hela individen, t ex kroppsförnimmelser, värk, smärta, känslor, mental aktivitet osv. 
Detta innebär att man kan behandla ett specifikt problem och samtidigt förbättra andra problem (både fysiska och psykiska) pga. metodernas allmänt balanserande effekt.

 

 

 

 

Den här sidan har haft [counter] besökare